Personvernerklæring

Din informasjon er trygg hos oss!

Juridiske betingelser

Registrering av informasjon
Vi gjør oppmerksom på at Transforma AS til enhver tid følger gjeldende lovgivning for behandling av firma- og personopplysninger, all informasjon behandles konfidensielt. Det vil til enhver tid være mulig å få opplyst eventuell registrert informasjon samt å få dem slettet dersom dette er ønskelig. Ingen informasjon kan på noe tidspunkt sendes videre eller selges til tredje part.

Copyright
Alle elementer på Transforma AS internettsider samt internettsidene i sin helhet er blant annet beskyttet av "Lov om opphavsrett til åndsverk" og må ikke kopieres eller etterlignes, verken helt eller delvis. Man kan ikke kopiere eller videresende logoer, grafikk, tekst, lyd eller bilder fra Transforma AS internettsider med mindre Transforma AS har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Ansvar for feil
Transforma AS eller deres respektive leverandører er under ingen omstendighet ansvarlig for feilopplysninger eller noen spesielle indirekte skader, følger eller skader av enhver art som resultat av manglende bruksmulighet, tap av data eller inntjening, verken som erstatningskrav i eller utenfor kontrakt, som måtte oppstå som resultat av eller i forbindelse med ytelsen av programvare, dokumenter, levering av eller mangel på levering av tjenesteytelser eller informasjon tilgjengelig på denne serveren.

Linker
Linkene som finnes på Transforma AS internettsider gjør det mulig å forlate Transforma AS internettsider via en link, og er ikke under Transforma AS kontroll. Transforma AS er derfor ikke ansvarlig for innholdet på disse websidene eller linker som finnes på deres sider. Transforma AS opplyser om disse linkene for å hjelpe deg å finne mer informasjon om et produkt. Det at linkene er nevnt, betyr ikke at Transforma AS har godkjent eller anbefalt disse.

Pris- og trykkfeil Transforma AS tar forbehold om pris- og trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre gjeldende priser samt prisstruktur uten varsel.